Sijil Khas Cognitive Behavior Therapy

Dalam program latihan ini akan memberi tumpuan kepada kemahiran CBT lanjutan. Aspek teori akan merangkumi perbezaan antara pelbagai pendekatan kepada CBT dan implikasinya, penyepaduan teknik lain dengan CBT dan pertikaian lanjutan. Program ini akan menangani isu yang berkaitan dengan CBT dengan pelbagai pelanggan yang mencabar.

Bengkel ini adalah untuk peserta yang telah menamatkan Sijil Asas Cognitive Behaviors Therapy.

...
CBT Dengan Pelanggan Sukar
...
Strategi Pertikaian Lanjutan
...
Integrasi Teknik Lain Dengan CBT
...
Pendekatan Islam Dalam CBT