PEKAMARA

Matlamat PERKAMA adalah untuk menyediakan platform untuk pertukaran pengetahuan, advokasi dan pembangunan profesion kaunseling. Keahlian terbuka kepada mereka yang berkelayakan dalam bidang kaunseling dan berkaitan di MARA..