Sejarah Cognitive Behavior Therapy


Cognitive Behavioral Therapy adalah istilah umum untuk beberapa terapi berbeza yang berkongsi beberapa elemen yang sama. Dua daripada bentuk terawal Cognitive Behavioral Therapy ialah Rational Emotive Behavior Therapy (REBT), yang dibangunkan oleh Albert Ellis pada 1950-an, dan Cognitive Therapy yang dibangunkan oleh Aaron T. Beck pada 1960-an.


CBT Model

Cognitive behavioral therapy (CBT) ialah satu bentuk terapi bercakap yang boleh digunakan untuk merawat orang yang mempunyai pelbagai masalah kesihatan mental. CBT adalah berdasarkan idea bahawa cara kita berfikir (kognisi), perasaan kita (emosi) dan cara kita bertindak (tingkah laku) semuanya berinteraksi bersama. Secara khusus, pemikiran kita menentukan perasaan dan tingkah laku kita. CBT bertujuan untuk membantu orang ramai menyedari apabila mereka membuat tafsiran negatif, dan corak tingkah laku yang mengukuhkan pemikiran yang herot. Terapi kognitif membantu orang ramai untuk membangunkan cara berfikir dan tingkah laku alternatif yang bertujuan untuk mengurangkan tekanan psikologi mereka.